Tư vấn hỗ trợ

0975296975

Tư vấn hỗ trợ

0975296975
Combo phòng tắm

Combo phòng tắm

KANAX73B - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng mới, bàn đá liền mép 2 tầng

(0)
10.480.000₫ -
12.490.000₫
Mua ngay

Đã bán: 182

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
19 Phiên bản

KANAX73A - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng mới, bàn đá liền mép 2 tầng

(0)
9.997.000₫
12.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 92

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
1 Phiên bản

KANAX72 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, tủ chậu nhựa trắng cao cấp

(0)
11.500.000₫ -
13.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 135

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
15 Phiên bản

KANAX71B - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, bàn đá liền mép chống xước 2 tầng

(0)
10.250.000₫ -
11.490.000₫
Mua ngay

Đã bán: 88

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
12 Phiên bản

KANAX71A - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, bàn đá liền mép chống xước 2 tầng

(0)
8.990.000₫ -
9.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 172

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
6 Phiên bản

KANAX70B - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, bàn đá chống xước 2 tầng

(0)
10.750.000₫ -
10.850.000₫
Mua ngay

Đã bán: 77

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
2 Phiên bản

KANAX70A - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, bàn đá chống xước 2 tầng

(0)
8.450.000₫ -
9.850.000₫
Mua ngay

Đã bán: 145

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
8 Phiên bản

KANAX69 - Combo trọn bộ phòng tắm bình dân, bàn đá chống xước 2 tầng

(0)
7.450.000₫ -
9.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 111

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
12 Phiên bản

KANAX68B - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
15.290.000₫ -
16.250.000₫
Mua ngay

Đã bán: 79

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
4 Phiên bản

KANAX68A - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
12.990.000₫ -
14.590.000₫
Mua ngay

Đã bán: 86

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
3 Phiên bản

KANAX67B - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
15.200.000₫ -
15.600.000₫
Mua ngay

Đã bán: 64

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
5 Phiên bản

KANAX67A - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
12.990.000₫ -
14.960.000₫
Mua ngay

Đã bán: 162

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
6 Phiên bản

KANAX66B - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
15.450.000₫ -
15.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 103

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
3 Phiên bản

KANAX66A - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
13.450.000₫ -
14.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 24

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
8 Phiên bản

KANAX65B - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu 2 tầng cao cấp

(0)
15.650.000₫ -
16.950.000₫
Mua ngay

Đã bán: 100

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
3 Phiên bản

KANAX65A - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, tủ chậu 2 tầng

(0)
14.500.000₫ -
14.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 88

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
4 Phiên bản

KANAX64 - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa, bồn cầu trứng ghi

(0)
16.250.000₫ -
16.650.000₫
Mua ngay

Đã bán: 100

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
3 Phiên bản

KANAX64-1 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
14.250.000₫
18.250.000₫
Mua ngay

Đã bán: 127

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
1 Phiên bản

KANAX63 - Combo trọn bộ phòng tắm. tủ chậu nhựa cao cấp

(0)
15.350.000₫ -
16.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 164

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
6 Phiên bản

KANAX63-1 - Combo trọn bộ phòng tắm. tủ chậu nhựa cao cấp

(0)
14.990.000₫
18.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 72

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
1 Phiên bản

KANAX62 - Combo phòng tắm cao cấp, tủ chậu nhựa, sen cây nhiệt độ cao cấp

(0)
11.990.000₫ -
14.690.000₫
Mua ngay

Đã bán: 124

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
15 Phiên bản

KANAX61-3 - Combo phòng tắm cao cấp, tủ chậu nhựa, sen cây bàn phím cao cấp

(0)
15.600.000₫
19.900.000₫
Mua ngay

Đã bán: 111

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
1 Phiên bản

KANAX61 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, tủ chậu nhựa

(0)
12.990.000₫ -
14.950.000₫
Mua ngay

Đã bán: 151

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
7 Phiên bản

KANAX60 - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa, bồn cầu trứng men nano tuyết

(0)
12.990.000₫ -
14.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 170

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
6 Phiên bản

KANAX59 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
11.990.000₫ -
14.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 80

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
12 Phiên bản

KANAX58-2 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp

(0)
14.900.000₫
18.900.000₫
Mua ngay

Đã bán: 111

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
1 Phiên bản

KANAX58B - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu cao cấp

(0)
15.600.000₫ -
17.290.000₫
Mua ngay

Đã bán: 136

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
8 Phiên bản

KANAX57B - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, tủ chậu nhựa, bồn cầu men nano tuyết

(0)
15.900.000₫ -
17.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 142

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
7 Phiên bản

KANAX57A - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa, bồn cầu liền khối cao cấp

(0)
14.990.000₫
18.990.000₫
Mua ngay

Sắp cháy hàng

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
18 Phiên bản

KANAX56 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, tủ chậu nhựa, bồn cầu liền khối men nano tuyết

(0)
15.500.000₫ -
17.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 194

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
10 Phiên bản

KANAX55 - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa, sen cây nhiệt độ cao cấp

(0)
10.500.000₫ -
12.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 203

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
10 Phiên bản

KANAX52 - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp có tủ chậu nhựa (10-15tr)

(0)
10.650.000₫ -
13.550.000₫
Mua ngay

Đã bán: 70

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
19 Phiên bản

KANAX51B - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, bồn trứng, tủ chậu nhựa ghi xám(15-20tr)

(0)
15.290.000₫ -
16.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 79

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
18 Phiên bản

 

KANAX51A - Combo trọn bộ phòng tắm cao cấp, bồn trứng, tủ chậu nhựa ghi xám

(0)
13.990.000₫ -
14.998.000₫
Mua ngay

Đã bán: 68

Freeship Cod
7 ngày đổi trả
5 Phiên bản

KANAX49 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu ghi xám, tủ chậu nhựa ghi xám..

(0)
14.450.000₫ -
14.490.000₫
Mua ngay

Đã bán: 67

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX48 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng đen, tủ chậu nhựa...

(0)
11.250.000₫
14.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 61

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX47 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu ghi xám, tủ chậu nhựa đen trắng...

(0)
13.450.000₫
17.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 54

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX46 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng ghi, tủ chậu ghi 60cm...

(0)
12.590.000₫
16.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 52

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX45 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu thông minh full chức năng..

(0)
20.250.000₫ -
20.750.000₫
Mua ngay

Đã bán: 85

Freeship Cod
Bảo hành 3 năm
7 ngày đổi trả

KANAX44 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu trứng, bàn đá chậu tràn viền 2 tầng...

(0)
10.200.000₫
13.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 49

Freeship Cod
Bảo hành 3 năm
7 ngày đổi trả

KANAX43 - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa kt 60cm, sen cây hiển thị nhiệt độ...

(0)
11.900.000₫
14.900.000₫
Mua ngay

Đã bán: 48

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX42 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu ghi xám, bàn đá ghi xám 2 tầng...

(0)
9.450.000₫
12.500.000₫
Mua ngay

Đã bán: 54

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX41 - Combo trọn bộ phòng tắm, tủ chậu nhựa, sen cây ghi xám củ bàn lớn cao cấp..

(0)
16.250.000₫ -
16.280.000₫
Mua ngay

Đã bán: 29

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX39 - Combo phòng tắm, bồn cầu thông minh, tủ chậu nhựa, sen cây bàn phím...

(0)
17.500.000₫ -
25.200.000₫
Mua ngay
Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX38 - Combo phòng tắm, bồn cầu thông minh, tủ chậu nhựa, sen cây bàn phím...

(0)
18.900.000₫ -
22.990.000₫
Mua ngay

Đã bán: 68

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX36 - Combo phòng tắm ghi xám, bồn cầu ghi viền vàng, tủ chậu nhựa, sen cây bàn phím...

(0)
14.850.000₫
19.800.000₫
Mua ngay

Đã bán: 45

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX35 - Combo phòng tắm ghi xám, bồn cầu trứng, tủ chậu nhựa, sen cây bàn phím...

(0)
15.900.000₫ -
16.880.000₫
Mua ngay
Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX34 - Combo trọn bộ bồn cầu thông minh, bàn đá 2 tầng chống xước, sen cây bàn phím ghi xám...

(0)
7.480.000₫ -
7.880.000₫
Mua ngay

Đã bán: 68

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX33 - Combo trọn bộ bồn cầu thông minh, bàn đá 2 tầng chống xước, sen cây bàn phím ghi xám...

(0)
14.980.000₫
22.980.000₫
Mua ngay

Đã bán: 35

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

LUXURY32 - Combo phòng tắm bồn cầu hoa văn đen vàng, bàn đá 1 tầng chậu sứ hoa văn...

(0)
10.990.000₫
15.900.000₫
Mua ngay

Đã bán: 38

Freeship Cod
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả

KANAX29 - Combo trọn bộ phòng tắm, bồn cầu âm tường, tủ chậu nhựa cao cấp

(0)
14.800.000₫
18.800.000₫
Mua ngay

Đã bán: 79

Freeship
Bảo hành 5 năm
7 ngày đổi trả
Chat
Danh sách so sánh

Giỏ hàng

zalo